Zámek Kravaře

Každé místo má svůj příběh, poznejte ten náš.

Nepřehlédněte

Zámek Kravaře

Zámecká kaple

Zámecká kaple je jediné místo na zámku, které nebylo zasaženo devastujícím požárem v roce 1937. Kaple je zasvěcena archandělu Michaelovi a první zprávu o ní máme z roku 1662. Je postavena v barokním slohu a překlenuta značně vysokou kopulí nesenou pilíři. Bohatá výzdoba kaple pochází z roku 1730, krátce po celkové vrcholně barokní přestavbě zámku v letech 1721-28.

Stropní iluzivní freska představuje Nanebevzetí Panny Marie s alegorickými výjevy čtyř světadílů, postavami církevních otců a mučedníků a je dílem Františka Řehoře Ignáce Ecksteina. Tento brněnský malíř byl důsledným zastáncem italského iluzionizmu, u nějž byla nutností znalost matematiky, perspektivy a geometrie. Šlo o hlavního představitele tehdejší nástěnné malby na Moravě a ve Slezsku, jeho díla dodnes najdeme na Pernštějně, Velehradě či zámku v Miloticích. Freska prošla v roce 2019 komplexním restaurováním, které provedla ak. mal. Romana Balcarová se svým týmem, a díky němuž ji dnes můžeme opět obdivovat v původních jasných barokních barvách.

Oltář s výzdobou spolu s hebrejským nápisem JAHVE v Božím oku vytvořil opavský sochař Jan Jiří Lehner. Jeho dílem je rovněž výzdoba portálu nad vstupem do zámku a sošky dvou putti na nádvoří. Jde o nejvýznamnějšího sochaře českého Slezska a jeho práce jsou dochovány v Opavě, Těšíně a jinde. Olejomalba na oltářním obraze představuje „Pád andělů“ a je dílem malíře Josefa Sterna.

Dnes je kaple opět vysvěcená, proto se zde konají pravidelně mše svaté, dále příležitostné koncerty a výstavy.

Zámeckou kapli si můžete prohlédnout v rámci klasické prohlídky zámku s průvodcem nebo i samostatně bez průvodce v ceně 30 Kč; ke vstupence dostanete brožurku s bližšími informacemi ke kapli a popisem výjevů na stropní fresce.

Stropní freska Nanebevzetí P. Marie

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)